Invested in your business. Always.

Tillsammans arbetar vi effektivt och professionellt – för att göra dina kunder nöjda och trygga.

Godkända av PET

Stibo Complete är säkerhetsgodkänd av PET. Vår erfarenhet och kunskap är din garanti för att vi kan uppfylla dina behov och krav gällande vår produktion och våra procedurer.

Din framgång är beroende av att vi levererar och är flexibla – och det är just detta du kan förvänta dig när du samarbetar med oss.

Vi arbetar för både små och stora, nationella och internationella företag och organisationer vars gemensamma nämnare är att de ställer höga krav när det gäller miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och kontroll.

Samla dina aktiviteter i en marknadsföringsportal och spara tid

En gemensam marknadsföringsportal är ett mycket användbart verktyg när din verksamhet består av olika kontor, avdelningar eller kontor: I en onlineportal kan dina användare själva logga in och beställa de marknadsföringsmaterial (kataloger, flygblad, visitkort m.m.) de behöver.

Med en enkel inställning kan du dessutom säkerställa att materialen skickas för godkännande till marknadsavdelningen på ditt företag innan beställningen produceras, packas och distribueras.

På detta sätt sparar du tid på att samordna och administrera  – samtidigt som marknadsföringsportalen gör det enkelt för dig att se till att den övergripande designlinjen upprätthålls.

Läs mer om fördelarna med en marknadsföringsportal här.

 

Enkel rapportering och fakturering med vår punch out-lösning

När du väljer en marknadsföringsportal från Stibo Complete är den utrustad med en så kallad ”punch out”-lösning, vilket innebär att vårt system pratar direkt med ditt system (t.ex. Visma Proceedo).

Och med EDI (Electronic Data Interchange) får du ett säkert och papperslöst beställnings- och faktureringsflöde – helt utan manuell hantering. Vi skickar standardiserade elektroniska meddelanden från marknadsföringsportalen till det system du använder. Samtidigt blir det enkelt för din inköpare att ha överblick över ditt företags beställningar av trycklösningar hos oss.

Är ditt miljöengagemang lika stort som vårt?

Som stiftelseägt företag ansvarar vi inte enbart för oss själva, utan även för våra medarbetare, våra kunder, vår omvärld och vår miljö. Vi arbetar målinriktat med att optimera våra processer och minska vår resursanvändning. Och i och med vår ISO 14001-certifiering har vi stränga krav på oss att hela tiden bli bättre.

Varje år certifieras vi av DNV GL för att säkerställa att våra miljömässiga riktlinjer och mål är helt implementerade och efterlevs inom hela företaget.

Vi arbetar enligt fastställda, certifierade procedurer vilket säkerställer att vi alltid håller en jämn och hög kvalitet. Vi utvecklar och förbättrar hela tiden våra procedurer och produktionsmetoder genom att löpande sätta upp nya mål för våra insatser.

Välj material som matchar din miljöinsats

När du ska utveckla och trycka marknadsföringsmaterial eller en CSR- eller årsrapport finns vi där för att bolla idéer och ge dig råd kring hur du väljer material som matchar både ditt företags miljöpolicy och ditt varumärke.

Kundcases