Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar

Fram till 2020 använde Danske Transport Medier (DTM) fyra olika leverantörer för tryck och distribution av sina tidskrifter Transport Tidende och Lastbil Magasinet – och därtill alla instick och specialutgåvor som de löpande ger ut varje år.

Den stora utmaningen för DTM var att man var tvungen att föra dialog med en leverantör för tidningsrotation, en annan leverantör för heatsettryck, en tredje för förpackning och adressering samt en fjärde leverantör för distribution av de 36 fasta publikationerna.

De många olika leverantörer blev ett tungt administrativt uppdrag för DTM, som därför började söka efter en samarbetspartner som kunde utföra alla fyra deluppdragen som totalleverantör.

Från och med januari 2021 är Stibo Complete totalleverantör, som utöver att producera och distribuera även fungerar som utvecklings- och sparringpartner för DTM.

Miljövänligare inpackning

Tidigare packades Lastbil Magasinet in i plastfolie, men numer används 100 % återvunnet papper (ivår paper wrap-maskin) som är mycket bättre för miljön. Samtidigt är det möjligt att trycka budskap direkt på inpackningen, vilket är smart, eftersom det är det första som mottagarna ser när de får leveransen.

Smart, miljövänligt och effektivt.

GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar
GigantPrint - Danske Transport Medier fick ett enklare arbetsflöde och mer miljövänlig inpackning av tidningar

Relevanta kundcase