Tidskrifter som ger stort värde

För Unionen, Sveriges största fackförening, trycker Stibo Complete tidskrifterna Kollega och Chef & Karriär. Kollega publiceras 8 gånger om året med en upplaga på 645 000 exemplar samt Chef & Karriär som publiceras 4 gånger om året i en upplaga av 85 000 exemplar. 

Kollega är fackföreningsmedlemmens röst och ska spegla medlemmarnas vardag i vått och i torrt. Uppdraget är att ge ut en modern och spännande specialtidning som speglar det privata arbetslivet.

GigantPrint - Tidskrifter som ger stort värde
Med en så pass stor upplaga som Kollega har så är det viktigt att vi kan känna oss trygga med vårt tryckeri. Det ska finnas resurser att ta hand om våra tidningar. Det har Stibo. Sen har de under årens lopp varit ett viktigt bollplank för oss när vi diskuterar pappersval och liknade.
Åsa Frisk
Unionen
GigantPrint - Tidskrifter som ger stort värde
GigantPrint - Tidskrifter som ger stort värde

Hög teknisk kvalitet

Kollega ska hålla hög journalistisk kvalitet, ha bredd och djup och även vara lustfylld.
” Även hög teknisk kvalitet ska säkerställa att Kollega upplevs som en viktig medlemsförmån för Unionens medlemmar. Där litar vi helt på Stibo,” förklarar Åsa Frisk.

GigantPrint - Tidskrifter som ger stort värde

Relevanta kundcase