Et alsidigt samarbejde

Hos Sika Footwear har behovet for produktion af tryksager og trykte materialer været stigende de senere år. Behovet favner bredt og vedrører alt lige fra den store, årlige katalogproduktion til mindre brochurer og POS materialer.

 

GigantPrint - Et alsidigt samarbejde
En ensartet og høj kvalitet er afgørende for os, når vi udvikler og producerer tryksager og POS-materialer.
Tove Kirkegård Adamsen
Marketing Manager

Sparring på tværs af opgaver

Alle tryksagers indhold og layout skabes internt hos Sika Footwear og ofte i tæt samarbejde med deres kreative reklamebureau.

Stibo Complete står for selve katalogproduktionen, produktion af diverse brochure- og kampagnematerialer samt produktion af POS-materiale. Forud for alle opgaver rådgiver vi Sike Footwear omkring materialevalg og løsninger i forhold til tryk. 

Samarbejdet omkring POS-materialer er koblet på indenfor de seneste par år – et samarbejde som især er kendetegnet ved dialog omkring muligheder, løsninger, funktionalitet og materialer.

GigantPrint - Et alsidigt samarbejde

Det helt rigtige udtryk

"En ensartet og høj kvalitet er afgørende for os, når vi udvikler og producerer tryksager og POS-materialer. Samtidig ønsker vi at skabe en klar sammenhæng mellem vores brands og måden, de kommunikeres på. Stibo Complete er en god sparringspartner for os i forhold til netop at ramme det rigtige udtryk! Vi har brug for at blive udfordret, så vi hele tiden flytter os og gør tingene lidt bedre end sidst,” siger Tove Kirkegård Adamsen, Marketing Manager hos Sika Footwear.

Relevante kundecases