Privatlivspolitik

1. Virksomhedens kontaktoplysninger:

Virksomhedens navn og adresse

GigantPrint
Platinagatan 6
602 23 Norrköping, Sverige
Tlf. +46 (0)11-24 15 00
E-mail: info@gigantprint.se

 

Privatlivspolitik : Cookiepolitik 

 

2. Introduktion

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan GigantPrint og herunder ejede virksomheder ("GigantPrint") behandler personoplysninger i forbindelse med:

 • Indkøb af tjenester og distribution af tryksager på vegne af andre udgivere.
 • Besøg på vores websteder, f.eks. de sider, du besøger, og de blanketter, du udfylder, eller din eventuelle deltagelse i konkurrencer, undersøgelser mm.
 • Markedsføring, herunder tilmelding af nyhedsbreve.
 • Deltagelse i events, messer mm. eller når du kontakter os i forbindelse med forespørgsler.
 • Behandling af jobansøgninger inden for vores virksomhed.

Du kan finde oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, i vores cookiepolitik (se linket ovenfor).

 

3. Personoplysninger

GigantPrint beskytter og respekterer dit privatliv. Vores hensigt og mål er altid at behandle personoplysninger på korrekt og passende vis. Formålet med denne privatlivspolitik er at informere alle besøgende på vores websted, brugere af tjenester, følgere på sociale medier, samarbejdspartnere, kunder, potentielle kunder og jobsøgende om hvilke personoplysninger, der bliver behandlet, og med hvilket formål.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. Maj 2018.

Denne privatlivspolitik gælder for Gigantprint og herunder ejede virksomheder.

 

3.1 - Indsamling og behandling af personoplysninger:

Indsamling af personoplysninger sker kun i det omfang, det er nødvendigt for det formål, som de indhentes til. Indhentningen sker via forespørgsler, som vi får fra dig eller den organisation eller virksomhed, du repræsenterer. Hvis GigantPrint udfører opgaver, der omfatter distribution af tryksager på vegne af andre virksomheder, udføres dette altid på grundlag af en aftale med disse, eftersom oplysningspligten ligger hos forlagsvirksomheden. Hvis du for eksempel får en medlemstidsskrift fra en organisation, er det den organisations privatlivspolitik, der gælder. Sådanne oplysninger slettes 3 måneder efter afslutning af distributionen, og må kun gemmes i denne periode med det formål at behandle eventuelle fejl eller reklamationer vedrørende levering.

Tabellen nedenfor viser forskellige typer af oplysninger og i hvilket øjemed, de bliver behandlet.

Kategori

Personoplysninger

Besøg på websteder:

 • IP- og Mac-adresser
 • Forespørgsler via e-mail
 • Besøgshistorik og besøgsadfærd, f.eks. hvilke sider, der bliver besøgt, og hvor længe siden bliver vist mm.
 • Oplysninger, som du indsender via formularer, f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel, virksomhed eller organisation, som du repræsenterer
 • Læs mere om, hvordan vi anvender cookies, i vores cookiepolitik. Du finder et link øverst på siden.

Markedsføring:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel og evt. arbejdsområde
 • Virksomhed eller organisation, som du repræsenterer
 • Information om samtykke til anvendelse i markedsføringsøjemed
 • Måling af elektronisk markedsføring, for eksempel i hvilket omfang nyhedsbreve bliver åbnet eller hvilke links, der bliver trykket på, osv.

Distribution af tryksager:

 • Navn, adresse, evt. medlemsnummer og type af tryksag

Messer og andre events:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel
 • Virksomhed eller organisation, som du repræsenterer
 • Information om samtykke til anvendelse i markedsføringsøjemed
 • Navn og type af event man deltager i

Jobansøgninger

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse og andre oplysninger, der bliver sendt i forbindelse med jobansøgninger, såsom CV.

 

Ved indsamling af følsomme personoplysninger i onlineformularer anvender vi kryptering. Dette kan f.eks. omfatte indsendelse af oplysninger i forbindelse med jobansøgninger.

 

3.2 - Personoplysninger bliver behandlet i følgende øjemed:​

 • I forbindelse med køb og salg bliver der gemt oplysninger til dokumentation og efterlevelse af gældende lovgivning.
 • For at besvare og følge op på forespørgsler, der modtages via onlineformularer, e-mail og telefon.
 • For at forbedre hjemmesiden og dermed på bedste vis fremlægge relevante oplysninger og optimere brugeroplevelsen og markedsføringsaktiviteterne.
 • For at sende nyhedsbreve og andet markedsføringstilladelse, hvis du har givet samtykke hertil.
 • Profilering sker i det omfang, at det muliggør hurtig og relevant kommunikation på grundlag af de oplysninger, vi får, herunder besøgshistorik, besøgsadfærd på webstedet og måling af elektronisk markedsføring.
 • Opretholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelser ved mistanke om eller kendskab til sikkerhedsovertrædelser samt rapportering til registrerede og tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af klagemål og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Statistiske analyser

Der tages ingen automatiske individuelle beslutninger på baggrund af de personoplysninger, vi behandler vedrørende dig.

 

3.3 - Grundlag for behandling af personoplysninger:

Det retslige grundlag for behandling af personoplysninger til ovennævnte formål er følgende:

 • Vores forpligtelse til at levere et produkt, en tjeneste eller ydelse i overensstemmelse med den aftale, som en kunde indgår med os.
 • Samtykke til indsamling af oplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.
 • Bestemmelsen om interesseafvejning, hvis behandlingen forbedrer vores service og kommunikation til fordel for vores kunder og besøgende.
 • Vores juridiske forpligtelse, f.eks. med hensyn til IT-sikkerhed og meldepligt.

 

3.4 - Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du f.eks. har tilmeldt dig et nyhedsbrev, kan du nemt stoppe abonnementet ved at følge anvisningerne nederst i det nyhedsbrev, du modtager fra os.

 

3.5 - Beskyttelse af personoplysninger:

Lagring og behandling af personoplysninger sker udelukkende i sikre og konfidentielle systemer med opdaterede antivirusprogrammer og firewalls samt brugeradministration og adgangskontrol. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant overvåget. Der er ingen garanti for, at dataoverførsler via internettet er 100 % sikre. Derfor bliver alle følsomme personoplysninger krypteret i forbindelse med overførslen.

 

3.6 - Opbevaringstid:

Vi opbevarer personoplysninger i den periode, hvor vi har en forretningsrelation med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer. Visse oplysninger kan blive opbevaret i længere tid, hvis der findes juridiske krav, eller hvis vi har andre juridiske pligter, som kræver det.

Modtagne og behandlede jobansøgninger slettes senest efter 6 måneder under forudsætning af, at de ikke har resulteret i ansættelse.

 

3.7 - Personoplysninger til tredjepart:

Vi hverken sælger, offentliggør eller videregiver personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, såvidt det ikke er nødvendigt og kan forventes i forbindelse med køb af tjenester eller rådigheden over disse eller for at sikre efterlevelse af gældende lovgivning, hvor påkrævet.

 

3.8 - Eksterne samarbejdspartnere:

GigantPrint anvender eksterne samarbejdspartnere/leverandører til at udføre tjenester på vegne af GigantPrint. Alle samarbejdspartnere er omfattet af en række instruktioner og sikkerhedskrav med hensyn til behandling af personoplysninger. Hvis du følger eller kommunikerer med Stibo Complete på de sociale medier, herunder tredjepartsplatforme såsom Facebook, LinkedIn etc., kan GigantPrint få oplysninger om din profil og interaktioner fra denne leverandør.

 

4. Dine rettigheder:

På skriftlig anmodning kan du, med begrænsningerne i GDPR, udøve dine rettigheder, som afhængigt af situationen omfatter retten til at få adgang til dine personoplysninger, ændre fejlagtige oplysninger, bede om at få dine oplysninger slettet eller udleveret samt begrænse eller gøre indvending mod behandlingen af dine data. Du har også ret til at klage til en behørig myndighed, herunder Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail på info@gigantprint.se.

 

5. Ændring af privatlivspolitikken:

Denne privatlivspolitik bliver jævnligt opdateret og ændret.

 

6. Kontakt os:

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Send en e-mail til info@gigantprint.se eller kontakt os på telefon: +46 (0)11-24 15 00