Personvernpolicy

1. Firmaets kontaktopplysninger

Firmaets navn og adresse

GigantPrint
Platinagatan 6
602 23 Norrköping
Tlf. +46 011-24 15 00
E-post: info@gigantprint.se

 

Personvernpolicy: Informasjonskapselpolicy

 

2. Intro

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan GigantPrint og deres datterselskaper («GigantPrint») behandler personopplysninger i forbindelse med:

 • Innkjøp av tjenester og distribusjon av trykksaker på oppdrag fra andre utgivere.
 • Besøk på våre nettsider, f.eks. sidene du besøker og skjemaer du fyller ut eller om du deltar i konkurranser, spørreundersøkelser osv.
 • Markedsføring, inkludert registrering for nyhetsbrev.
 • Deltakelse på arrangementer, messer osv., eller når du kontakter oss i forbindelse med spørsmål.
 • Håndtering av jobbsøknader i selskapet vårt.

For informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, henviser vi til vår informasjonskapselpolicy (se lenke lenger opp på denne siden).

 

3. Personopplysninger

GigantPrint beskytter og respekterer din integritet. Vi har alltid til hensikt og målsetting å behandle personopplysningene på korrekt måte. Formålet med denne personvernpolicyen er å informere alle besøkende til nettstedet vårt, brukere av tjenester, følgere på sosiale medier, samarbeidspartnere, kunder, potensielle kunder og arbeidssøkere om hvilke personopplysninger som behandles og i hvilke tilfeller.

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. mai 2018.

Denne personvernpolicyen gjelder for GigantPrint og deres datterselskaper.

 

3.1 - Innsamling og behandling av personopplysninger:

Innsamling av personopplysninger skjer i et omfang som anses som nødvendig for formålet de samles inn. Innsamlingen skjer direkte via spørsmål vi får fra deg, alternativt firmaet eller virksomheten du representerer. Hvis GigantPrint utfører oppdrag som omfatter distribusjon av trykksaker på oppdrag fra andre virksomheter, vil dette alltid gjennomføres ut ifra en avtale med disse der opplysningsplikten ligger hos virksomheten som gir ut oppdraget. Hvis du for eksempel mottar en medlemsavis fra en organisasjon, er det denne organisasjonens personvernpolicy som gjelder. Slik informasjon slettes 3 måneder etter at distribusjonen er avsluttet, og vil kun lagres i denne perioden med det formål å behandle f.eks., feil eller reklamasjoner på leveranser.

Tabellen nedenfor viser ulike typer informasjon og i hvilke tilfeller de behandles:

Kategori

Personopplysninger

Besøk på nettsteder

IP- og MAC-adresser

Spørsmål via e-post

Besøkshistorikk og besøksatferd, f.eks., hvilke sider som er besøkt og hvor lenge siden ble vist osv.

Informasjon du sender inn via skjema, som f.eks., navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel, firmaet eller organisasjonen du representerer.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår informasjonskapselpolicy (lenke øverst på siden).

Markedsføring

Navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel og evt. arbeidsområde

Firmaet eller organisasjonen du representerer

Informasjon om samtykke for bruk til markedsføringsformål.

Måling av elektronisk markedsføring, slik som for eksempel i hvilket omfang nyhetsbrev åpnes og hvilke lenker det klikkes på osv.

Distribusjon av trykksaker

Navn, adresse, evt. medlemsnummer og type trykksak

Messer og andre arrangementer

Navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel

Firmaet eller organisasjonen du representerer

Informasjon om samtykke for bruk til markedsføringsformål.

Navn og type arrangement man deltar i

Jobbsøknader

Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og annen informasjon som sendes i forbindelse med jobbsøknader, som f.eks. CV.

 

Ved innsamling av sensitive personopplysninger i onlineskjema, bruker vi kryptering. Dette kan f.eks. omfatte innsending av informasjon i forbindelse med en jobbsøknad.

 

3.2 - Personopplysninger behandles i følgende tilfeller:

 • I forbindelse med kjøp og salg lagres informasjon for dokumentasjon og oppfyllelse av gjeldende lovgivning.
 • For å besvare og følge opp spørsmål som mottas via onlineskjemaet, på e-post og telefon.
 • For å forbedre hjemmesiden og dermed presentere relevant informasjon på best mulig måte, samt optimalisere brukeropplevelsen og markedsaktivitetene.
 • For å sende nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell hvis du har samtykket til dette.
 • Profilering utføres i den utstrekning dette muliggjør rask og relevant kommunikasjon på grunnlag av den informasjonen vi mottar, inkludert besøkshistorikk, besøksatferd på nettstedet og måling av elektronisk markedsføring.
 • Opprettholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
 • Etterforskning ved mistanke eller kjennskap til sikkerhetsovertredelser, samt rapportering til registrerte og tilsynsmyndigheter.
 • Klagebehandling og spørsmål fra tilsynsmyndigheter
 • Statistisk analyse

Ingen automatiserte, individuelle beslutninger blir tatt på bakgrunn av de personopplysninger vi behandler om deg.

 

3.3 - Grunnlag for behandling av personopplysninger:

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for ovenstående formål er som følger:

 • Vårt ansvar for å fremskaffe et produkt, en tjeneste eller service i henhold til avtalen som kunden inngår med oss.
 • Samtykke til innsamling av informasjon i forbindelse med markedsaktiviteter.
 • Bestemmelsen om interesseavveining der bearbeidingen forbedrer vår service og kommunikasjon til fordel for våre kunder og besøkende.
 • Våre juridiske forpliktelser, f.eks. med hensyn til IT-sikkerhet og meldeplikt.

 

3.4 - Tilbakekall av samtykke

Hvis bearbeidingen baseres på samtykke kan du når som helst tilbakekalle dette. Hvis du f.eks. abonnerer på nyhetsbrev kan du enkelt avslutte abonnementet ved å følge instruksjonene nederst i nyhetsbrevet du mottar fra oss.

 

3.5 - Personvern:

Lagring og behandling av personopplysninger skjer kun i sikre og konfidensielle systemer med oppdaterte antivirusprogram og brannmurer, samt brukerbehandling og tilgangskontroll. Våre sikkerhetstiltak overvåkes kontinuerlig. Det finnes ingen garantier for at dataoverføringer over Internett er 100 % sikkert. Derfor krypteres alltid sensitive personopplysninger ved overføringen.

 

3.6 - Lagringstid:

Vi lagrer personlig informasjon i perioden vi har et forretningsforhold med deg eller firmaet du representerer. Enkelte opplysninger kan lagres i lengre perioder hvis det finnes rettslige krav om dette eller hvis vi har annet juridisk ansvar som pålegger oss å gjøre dette.

Mottatte og bearbeidede jobbsøknader slettes senest 6 måneder under forutsetning at det ikke førte til en ansettelse.

 

3.7 - Personopplysninger til tredjepart:

Vi hverken selger, publiserer eller videresender personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, såfremt dette ikke er nødvendig og kan forventes i forbindelse med kjøp eller levering av tjenester, eller for å sikre oppfyllelse av gjeldende lovgivning der dette er påkrevet.

 

3.8 - Eksterne samarbeidspartnere:

GigantPrint bruker eksterne samarbeidspartnere/leverandører for å utføre tjenester på oppdrag fra GigantPrint. Alle samarbeidspartnere omfattes av en avtale med instruksjoner og sikkerhetskrav om behandling av personopplysninger. Hvis du følger eller kommuniserer med Stibo Complete via sosiale medier, inkludert tredjepartsplattformer som Facebook, LinkedIn osv., kan GigantPrint motta informasjon om din profil og samhandlinger fra denne leverandøren.

 

4. Dine rettigheter

Ved skriftlig henvendelse kan du, med begrensningene i GDPR, utøve dine rettigheter som, avhengig av situasjonen, inkluderer retten til å få tilgang til dine personopplysninger, endre feil informasjon, be om å få dine opplysninger slettet eller utlevert, samt begrense eller innvende mot behandlingen av dine data. Du har også rett til å klage til en kompetent myndighet, inkludert Datatilsynet.

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på info@gigantprint.se

 

5. Endring av personvernpolicyen:

Denne personvernpolicyen oppdateres regelmessig.

 

6. Kontakt oss:

Hvis du har spørsmål om det ovenstående er du velkommen til å kontakte oss. Send en e-post til info@gigantprint.se eller kontakt oss på telefon: +46 011-24 15 00