Miljø

Stibo Complete - EU-blomsten

EU-blomsten

EU-blomsten er din garanti for at trykksakene gir minimal miljøbelastning. Vår kombinasjon av ISO 14001 og EU-blomsten sikrer full kontroll over miljøpåvirkningen til både hvert enkelt produkt og virksomheten som helhet.

Stibos danske avdeling fikk i 2013 lisens til merking av direktemarkedsføring, som det første heatset-trykkeriet i Europa.

DK/28/001

Stibo Complete - FSC®

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål å fremme en miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene. FSC-merket sikrer at materialforbruket til trykksaken bidrar til et godt forvaltet og miljøvennlig skogbruk.

Stibo ble i 2000 FSC-sertifisert som verdens første heatset-trykkeri.

Stibo Complete - PEFC™

PEFC™

PEFC er skogindustriens eget sertifiseringssystem, og har til formål å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene. PEFC er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges gjennom hele bearbeidingskjeden fra skogen til forbrukeren.

Stibo ble PEFC-sertifisert første gang i 2010.
Se sertifikatet for Stibo

Stibo Complete - ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 er et miljøstyringssystem som sikrer en systematisk innsats for å redusere virksomhetens miljøbelastning. Alle medarbeidere involveres i dette miljøstyringssystemet, og alle må følge prosedyrene som er en del av systemet. Vårt ISO 14001-system tar hensyn til både miljøet rundt oss og arbeidsmiljøet internt i virksomheten.

Stibo ble første gang ISO 14001-sertifisert i 1997.

Stibo Complete - CO<sup>2</sup>-nøytralisering

CO2-nøytralisering

Stibo har som det første danske trykkeriet oppnådd sertifisering for bruk av klimaberegningsverktøyet «ClimateCalc», som kan regne ut klimabelastningen til en trykksak. Det betyr at vi kan tilby en nøyaktig utregning av klimabelastningen for en gitt trykksak, og samtidig tilby å klimanøytralisere trykksaken via kjøp av CO2-kvoter. Det er din mulighet til å minimere miljøbelastningen og samtidig signalisere en miljøbevisst holdning overfor målgruppen din.

Stibo Complete - OEKO-TEX

OEKO-TEX

Vi bruker miljøvennlige og vannbaserte farger uten løsemidler. Alle myke stoffmaterialer er godkjent i henhold til Oeko-Tex® Standard 100, et velrenommert institutt i tekstilbransjen.