Miljö

GigantPrint tar miljön på största allvar

Som stiftelseägt företag ansvarar vi nämligen inte enbart för oss själva, utan i hög grad även för våra medarbetare, våra kunder, vår omvärld – och vår miljö.

För oss handlar det inte bara om intryck och uttryck. Det handlar i hög grad också om avtryck. Vi bryr oss om vilket avtryck vi gör på vår omgivning, och vi är ledande i kampen om att skydda vår miljö. Vår tryckkoncern är störst i Norden, och vi är högst medvetna om det ansvar som vår position medför. Vi har funnits i 225 år, och vill gärna finnas kvar minst lika länge till.

Detsamma gäller för vår jord.

 

Omtanke om miljön ingår i vårt DNA

Koncernen har ända sedan 1993 gjort stora insatser för att optimera processer och resursanvändning för att säkerställa att vi gör så skonsamma avtryck på vår jord som möjligt. 1996 fick vi vår första miljöcertifiering.

För oss är omsorg om miljön alltså inget nytt. Den ingår i vårt DNA, i våra tankesätt och hur vi bedriver vår verksamhet. Och så kommer det att förbli.

 

Våra trycksaker har sitt ursprung i välskött skogsbruk

Att trycksaker skadar skogarna är en myt. Till skillnad från vad många kanske tror är det faktiskt av största vikt att vi använder våra skogar eftersom detta är ett incitament för att odla dem.

Den avgörande faktorn är att de träd vi fäller och använder till trycksaker inte kommer från kontroversiella källor.

PEFCTM är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används för PEFC-certifierade trycksaker kan följas genom hela produktionskedjan från skog till förbrukare.

Dessutom bidrar vår FSC®-certifiering till att säkra att materialförbrukningen för våra trycksaker värnar ett ansvarsfullt skogsbruk. Detta innebär bland annat att varje gång ett träd fälls till våra trycksaker så planteras tre nya.

 

Vi återanvänder papper sju gånger

När det gäller trycksaker är det faktum att materialet är biologiskt nedbrytbart inte ett kvalitetstecken i sig självt. Slänger man trycksaken i soporna försvinner resursen helt enkelt.

I stället ser vi till att råmaterialet inkluderas i ett större kretslopp där det återanvänds så mycket som möjligt – ända upp till sju gånger. Därefter används det som biobränsle i kraftvärmeverk där det ersätter fossila bränslen som kol och gas..

Stibo Complete - EU-blomman

EU-blomman

EU-Blomman är din garanti för att trycksakens miljöpåverkan är minimal. Vår kombination av ISO 14001 och EU-Blomman ger dig en garanti för att vi har full kontroll på både den enskilda produktens och företagets totala miljöpåverkan.

2013 blev Stibos danska avdelning som det första heatset-tryckeriet i Europa godkänd för märkning av direktreklam till hushåll.

DK/28/001

Stibo Complete - FSC®

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har till syfte att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. FSC-märkningen garanterar att materialförbrukningen till trycksaken bidrar till ett väl förvaltat och miljövänligt skogsbruk.

2000 blev Stibo det första FSC-certifierade heatset-tryckeriet i världen.

Stibo Complete - PEFC™

PEFC™

PEFC är skogsindustrins eget certificeringssystem, som har till syfte att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. PEFC är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används till PEFC-certifierade trycksaker kan följas under hela bearbetningskedjan från skogen till konsumenten.

Stibo fick sin första PEFC-certifiering 2010.
Se Stibos certifikat

Stibo Complete - ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som säkerställer ett systematiskt arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Alla medarbetare engageras i detta miljöledningssystem, och alla måste följa de procedurer som ingår i systemet. Vårt ISO 14001-system tar hänsyn till både den omgivande miljön och den interna arbetsmiljön i företaget.

Stibo fick sin första ISO 14001-certifiering 1997.

Stibo Complete - CO<sup>2</sup>-neutralisering

CO2-neutralisering

Stibo Graphic har som det första tryckeriet i Danmark blivit certifierat för att använda klimatberäkningsverktyget ”ClimateCalc” som kan räkna ut en trycksaks klimatbelastning. Det innebär att vi nu kan erbjuda en exakt beräkning av en viss trycksaks klimatpåverkan samtidigt som vi erbjuder oss att klimatneutralisera trycksaken genom att köpa CO2-krediter. Det ger dig en möjlighet att minimera din miljöpåverkan och samtidigt visa din målgrupp att du har en miljömedveten inställning.

Stibo Complete - OEKO-TEX

OEKO-TEX

Vi använder miljövänliga färger som är helt vattenbaserade, helt utan lösningsmedel. Alla våra mjuka tygmaterial är godkända enligt Oeko-Tex® Standard 100, vilket är ett välrenommerat institut i textilbranschen.