Vi upprättar kontakt mellan media och annonsör

Vi på MediaService, som är en del av Stibo Complete, hjälper dig att nå resultat. Vi fokuserar på tillväxt för dina annonsörer och riktar samtidigt säljinsatsen mot nya annonsörer och möjligheter.

Vi är ett danskt mediehus med kontor i Esbjerg, Horsens och Köpenhamn. Vi representerar över 35 tidskrifter, facktidningar och magasin – och är experter på annonsering i både tryckta och digitala medier.

Hos oss får du tillgång till ett starkt team av erfarna reklamkonsulter med unik kunskap om mediebranschen – och en stor kunddatabas.

När du samarbetar med oss knyts du till en och samma konsult som uteslutande fokuserar på annonsförsäljning till dina medier. Alla våra konsulter är vana vid hantering av annonsförsäljning till både tryckta och digitala medier. Din publikation kommer även att vara knuten till en specifik grafiker.

Besök vår mediatjänst

Vi säkerställer synergin mellan innehåll och annons

Vi marknadsför din publikation genom att skapa en attraktiv grundläggande berättelse som annonsörerna kan se sig själva i – och vill synas i. Synergin mellan tidningens innehåll och annonsörernas budskap bidrar till att ge läsarna en bra läsupplevelse och skapa effekt av annonserna.

Vi hanterar och genomför kvalitetskontroller av allt annonsmaterial för både tryck- och onlineannonsering och säkerställer hög kvalitet i varje publikation.

Dina fördelar

En fast konsult och kontaktperson
En specifik grafiker knuten till uppgiften
Stor kunddatabas
Synergi mellan innehåll och annonser
Experter på annonsering i tryckta medier samt online

Relevanta kundcase