Läkemedelsbranschen

Stibo Complete tillverkar förpackningar och bipacksedlar till flera tillverkningsföretag inom läkemedelsbranschen.

På vårt kompetenscenter för läkemedelsbranschen utvecklar och tillverkar vi:

•    Bipacksedlar

•    Booklets

Kvalitetssäkring och dokumentation

Vi tillverkar bipacksedlar enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Alla steg i processen dokumenteras, så att hela förloppet kan spåras.

Det är samtidigt möjligt att identifiera den enskilda bipacksedeln genom hela förloppet, både maskinellt med hjälp av streckkoder och visuellt med fluttermarks. Innan vi släpper ordern för leverans utför vi en manuell slutkontroll.

Vi arbetar i enlighet med gällande direktiv, både på nationell och internationell nivå, för de delar av tillverkningsprocessen och de tjänster vi erbjuder. Och de medarbetare som arbetar med tillverkning för läkemedelsbranschen har utbildats om GMP-reglerna. Vi arbetar dessutom ständigt med att öka kvalitetsmedvetenheten hos våra medarbetare.

Stibo Complete är ISO 9001-certifierat och arbetar dagligen i enlighet med relevanta krav i de internationella direktiven ”Eudralex vol. IV” (EU) och ”FDA” (USA) som alla är implementerade i våra processer och vägledningar.

Läs mer om våra certifieringar här.

Dina fördelar

ISO 9001-certifierad och erfaren tillverkare av bipacksedlar, booklets och förpackningar
Effektivt kopieringsskydd med synliga och osynliga anti-kopieringsfunktioner
Produktion av bipacksedlar i enlighet med GMP
Utbildad och erfaren personal
Dokumenterad och spårbar process
QC-slutkontroll

Relevanta kundcase