Vi sørger for at dere er synlige utendørs!

Mange eventer, konkurranser og aktiviteter skjer utendørs der materialene må være slitesterke.

Vi lager vellykkede innvielser og aktiviteter med trykte produkter som bannere og skilt.

Et enkelt produkt som strandflagg skaper et festlig inntrykk ved inngangen. Vi hjelper også til med å eksponere et helt område eller en idrettsarena med reklame og informasjon.

Vi tilbyr flere ulike displaystativ som kan brukes utendørs for å eksponere budskapet. Eventbuer, bannerstativ og ulike skiltholdere er noen eksempler.

GigantPrint - Utendørsreklame
Bussholdeplass foliert med vinyl

Relevante kundecaser