En osäker coronatid, raderade sms och frustrerade minkuppfödare

Detta var det centrala i den fråga som Minkkommissionen (formellt också kallad Granskningskommisionen om sagen om aflivning af mink) redan 2021 skulle försöka gå till botten med.

Närmare bestämt inledde Minkkommissionen den 23 april 2021 sitt arbete med att komma fram till en slutsats i ärendet. På Stibo Complete har vi inte medverkat i själva arbetet utan har stått för tryckning och leverans av uppdragets slutrapport den 30 juni 2022.

GigantPrint - En osäker coronatid, raderade sms och frustrerade minkuppfödare

En smidig process

Trycksaker till Folketinget är inget som är främmande för oss. Processen går alltid smidigt och är faktiskt ganska enkel. Vi får en Word-fil från Folketinget, och därefter gör vi i ordning sättning och design för godkännande. När allt är godkänt skrivs materialet ut, färdigställs och levereras.

Minkkommissionens rapport var en av de större trycksakerna och det blev till slut totalt 550 exemplar på 4 800 sidor som spänner över 9 band.

Om du är nyfiken och vill fördjupa dig mer i ärendet hittar du hela rapporten som PDF på Folketingets webbplats precis här.

GigantPrint - En osäker coronatid, raderade sms och frustrerade minkuppfödare
GigantPrint - En osäker coronatid, raderade sms och frustrerade minkuppfödare
GigantPrint - En osäker coronatid, raderade sms och frustrerade minkuppfödare

Relevanta kundcase