Edition'22 – En bransjebibel ble til

Mot slutten av 2021 lanserte den svenske bransjeorganisasjonen Sveriges Tidsskrifter et helt nytt magasin, som fikk navnet Edition. 

Sveriges Tidsskrifter fungerer som medieområdets bransjeorganisasjon, så publikummet deres er både «kunnskapsrike og kresne», som de selv formulerer det. Derfor skulle det produseres et premiumprodukt som tar grep om en bransje i endring.

GigantPrint - Edition'22 – En bransjebibel ble til
Når man skal lage et magasin for magasinbransjen, må ingenting gå galt. Derfor valgte vi å samarbeide med Stibo Complete
Kerstin Neld
Direktør, Sveriges Tidskrifter

En hjelpende hånd fra Stibo Complete

Stibo Complete var med helt fra begynnelsen og ga råd om beste valg av papir, effekter på omslaget og sørget for at drømmen om den kreative forsiden ble realisert.

I tillegg pakket vi magasinet inn i papir i stedet for plast med vår paperwrap-løsning.    

En slags bransjebibel 

Sveriges Tidsskrifter har 375 medlemmer, som er alt fra kommersielle livsstilsmerker til fagforeningsblader og digitale aktører. Sammensetningen av leserne stiller derfor store krav til innholdet. 

Dette er det tatt høyde for i magasinet, som derfor inneholder spennende lesing om blant annet forretningsmodeller, journalistikk, digitalisering, markedskommunikasjon, annonser og trender. Planen er at magasinet skal utgis årlig og ha fokus på fremtiden. En slags bibel for mediebransjen, som man kan ta vare på lenge og bla i mange ganger. 

Stibo trykket dette premiumproduktet på en fortjenstfull måte og ga oss gode råd på veien
Barbro Janson Lundkvist
Sjefredaktør, Edition
GigantPrint - Edition'22 – En bransjebibel ble til
GigantPrint - Edition'22 – En bransjebibel ble til
GigantPrint - Edition'22 – En bransjebibel ble til
GigantPrint - Edition'22 – En bransjebibel ble til

Relevante kundecaser