Tidsskrifter med stor verdi

For Unionen, Sveriges største fagforening, trykker Stibo Complete tidsskriftene Kollega og Chef & Karriär. Kollega publiseres 8 ganger i året med et opplag på 645 000 eksemplarer og Chef & Karriär publiseres 4 ganger i året med et opplag på 85 000 eksemplarer.

Kollega er fagforeningsmedlemmenes stemme og skal gjenspeile medlemmenes hverdag i tykt og tynt. Oppdraget er å gi ut en moderne og spennende spesialavis som gjenspeiler arbeidslivet i privat sektor.

GigantPrint - Tidsskrifter med stor verdi
Med et så stort opplag som Kollega er det viktig at vi kan stole på trykkeriet vårt. Det skal være ressurser som tar hånd om avisene våre. Det har Stibo. I årenes løp har de vært en viktig støtte for oss når vi diskuterer papirvalg og lignende.
Åsa Frisk
Unionen
GigantPrint - Tidsskrifter med stor verdi
GigantPrint - Tidsskrifter med stor verdi

Høy teknisk kvalitet

Kollega skal holde høy journalistisk kvalitet, ha bredde og dybde og samtidig være lystbetont.
«Høy teknisk kvalitet skal sikre at Kollega oppleves som en viktig medlemsfordel for Unionens medlemmer. Der stoler vi fullt og fast på Stibo,» forklarer Åsa Frisk.

GigantPrint - Tidsskrifter med stor verdi

Relevante kundecaser