Trykking av 35 000 kataloger fører til gjenplanting av 48 trær

Lyreco-konsernet er ledende i Europa og verdens tredje største distributør av produkter og tjenester for arbeidsplassen. Konsernet har røtter helt tilbake til 1926 og har i dag et imponerende antall avdelinger i hele 25 land i Europa og Asia, samt ytterligere 17 markeder på fire kontinenter gjennom et nettverk av distribusjonspartnere.

Med Lyrecos format tar de ansvar og har derfor også en etisk innkjøpspolicy. Det vil si at de for eksempel tilbyr miljømerkede kontorprodukter, sikrer etikk og samsvar i alle land der leverandørene deres driver virksomhet, samt utvikler ansvarlige prosesser fra bestilling til levering og helt frem til slutten av produktets levetid.

GigantPrint - Trykking av 35 000 kataloger fører til gjenplanting av 48 trær
GigantPrint - Trykking av 35 000 kataloger fører til gjenplanting av 48 trær
GigantPrint - Trykking av 35 000 kataloger fører til gjenplanting av 48 trær

Stort fokus på ansvarlighet

Med det store fokuset på ansvarlighet var det derfor helt opplagt at Lyrecos nye produktkatalog selvfølgelig også skulle trykkes ansvarlig og med minst mulig miljøbelastning.

Med Stibo Completes miljøsertifiseringer kunne vi i år igjen imøtekomme Lyrecos behov for f.eks. Svanemerket, FSC-sertifisert papir og 100 % resirkulerbart papir.

48 nye trær blir gjenplantet

Med 2023-katalogen har Lyreco valgt å fortelle en god historie om ansvarlig skogbruk i forbindelse med denne trykksaken, som også kan leses på innsiden av katalogen. Vi beregnet nemlig at de 35 000 katalogene som ble trykt, har ført til gjenplanting av 48 trær. Det tilsvarer tre ganger så mange trær som det som faktisk er brukt til å trykke katalogene.

GigantPrint - Trykking av 35 000 kataloger fører til gjenplanting av 48 trær
Katalogene er trykket på FSC-sertifisert papir og for å kompensere for papirforbruket, blir det plantet 48 nye trær. Det er 3 ganger så mange som faktisk har blitt brukt.
Vi valgte igjen å bruke Stibo Complete som leverandør av vår trykte katalog. Vi har stort fokus på å belaste miljøet minst mulig, og her er vi alltid helt trygge ved å bruke Stibo Complete. Samarbeidet om hvordan vi trykker så ansvarlig som mulig, er helt på topp. At Stibo ligger i Danmark er også en viktig faktor for oss, siden transportavtrykket kan reduseres. Takk for nok et godt samarbeid med 2023-katalogen vår.
Dina Flygenring
Head of Visuals & Design

Relevante kundecaser